Vincent ter Laak Verkeersveiligheidstrainingen
VTLV uw opleider
voor code 95 en brandweerchauffeurs

 

 

 

                               Verkeersveiligheidstrainingen

 

 

 

De drukte op de Nederlandse wegen neemt toe en hiermee ook het belang van veilig en gecontroleerd rijden. De bestuurder dient zich bewust te zijn
van de risico’s en de gevaren op de weg, zich te richten op het verbeteren van het verkeersinzicht en daardoor in staat te zijn op situaties in te spelen 
en op de juiste manier in het verkeer te anticiperen. Door het vooraf inschatten van onveilige situaties voorkom je ongevallen.
          
Met onze trainingen willen wij bewerkstelligen dat er een mentaliteits/gedragsverandering van de bestuurder plaatsvindt in het dagelijks verkeer.
Verkeersveiligheid is dus bewustwording van jezelf en van je medebestuurders in het verkeer.   
              
Verkeersveiligheid is noodzakelijk zodat het aantal ongevallen in het verkeer gereduceerd kan worden en het aandeel van de mens -wat op dit moment
ca. 95 %- is kan dalen. Voor onderzoeksresultaten zie de website van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)
 http://www.swov.nl/.         
     
     
                              Bovenstaand samenvattend kunnen we concluderen: verkeersveiligheid =  een must.             
 
VTLV kan deze must omzetten naar verkeersveiligheidstrainingen in alle disciplines en op een kwalitatief hoog niveau. Deze trainingen hebben o.a. tot
doel een aanzienlijke verbetering van de verkeersveiligheid, een reductie van het aantal schade en/of ongevallen en een vermindering -waar mogelijk-
van het brandstofverbruik waarbij tevens wordt voldaan aan de wet- en regelgeving, indien van toepassing.
            
              

 

 

 

 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................